ABBENES

Privacy.

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van bepaalde foto's via deze website, vanwege het feit dat u ongevraagd herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar het onderstaande e-mail adres van de webmaster. De betreffende foto zal dan worden verwijderd.
e-mailadres webmaster: henkkapteijn@gmail.com

Kindernevendienst

Tijdens de gezinsdiensten kerkdienst is er kindernevendienst. Elke eerste zondag van de maand is er een gezinsdienst.
Voor de preek kunnen de kinderen van 4 - 12 jaar de kerkzaal verlaten,om onder begeleiding van een volwassene naar de consistorie te gaan. Daar krijgen zij het verhaal van de zondag te horen volgens het rooster van Kind op Zondag van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging. Bij elk verhaal hoort een verwerking, die de kinderen kunnen maken na het verhaal.
Na de preek komen de oudste kinderen weer terug in de kerk. De jongste kinderen blijven tot het einde van de dienst in hun eigen ruimte.