ABBENES

Privacy.

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van bepaalde foto's via deze website, vanwege het feit dat u ongevraagd herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar het onderstaande e-mail adres van de webmaster. De betreffende foto zal dan worden verwijderd.
e-mailadres webmaster: henkkapteijn@gmail.com

Koor

Kerkkoor "Samen op Weg" is een vereniging die als doel heeft het geloof door te geven d.m.v. het zingen van Christelijke liederen. Het koor telt ca. 40 leden en zingt onder leiding van dirigent George Germans.

Het koor zingt 4-stemmige liederen. Voor iedere Koor- en Samen-zangavond worden nieuwe liederen ingestudeerd in overleg tussen dirigent en bibliothecaresse.

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB).

Wij repeteren wekelijks op donderdag van 20.00 - 22.00 uur in de kerk van de "Samen op Weg" gemeente te Abbenes, Hoofdweg 1760 (Oostzijde).

Wij treden regelmatig op in Zorgcentra, kerk, ziekenhuis, rouwdienst en huwelijksjubilea. Tevens geven wij 1 X per jaar een Koor- en Samenzangavond samen met ons zusterkoor "De Lofstem" uit Sassenheim. Verder zingen zij regelmatig in onze kerk en natuurlijk in de kerstnachtdienst.

Wanneer is er een optreden in 2020.

Zondag 2 februari in PKN kerk te Bennebroek

Woensdagavond 11 maart -19.00 uur- Bidstond in Abbenes

Zondag 12 april -10.00 uur- Pasen in Abbenes samen met "De Lofstem"

Zondag 5 juli Verpleeghuis Bornholm Hoofddorp

Zondag 18 augustus, Maartenskerk Hillegom

Zondag 27 september in PKN kerk te Bennebroek

Woensdagavond 4 november -19.00 uur- Dankstond in Abbenes

Zaterdagavond 28 november Koor- en Samenzang samen met "De Lofstem" in Abbenes

Op 24 december -23.00 uur- Kerstnachtdienst in Abbenes


Houd je van zingen, kom en probeer het een paar weken voordat je besluit je op te geven. Wij zijn naarstig opzoek naar BASSEN en TENOREN maar natuurlijk zijn andere stemmen ook van harte welkom, graag zelfs. Ervaring is niet vereist, wel enthousiasme.

In de zomervakantie wordt er 4 weken en in het najaar 2 weken niet gerepeteerd.

Eénmaal per jaar is er een ledenvergadering.

Wilt u contact of informatie bel met:

Mevr. Dora van Burik,        tel. 0252 54 59 02

Mevr. Anneke den Butter, tel. 0252 54 46 66Sfeervolle kerstnachtdienst
Zondag 24 december om 23:00 uur, is er weer een sfeervolle kerstnachtdienst in Abbenes.


Een kwartier vóór aanvang van de dienst start de samenzang met mooie kerstliederen, die we traditioneel afsluiten met een lekkere traktatie.
In deze dienst gaat voor ds. C. Berbeè.
Het kerkkoor "Samen op Weg" o.l.v. George Germans verleent muzikale medewerking, met o.a. Een nieuwe morgen; Hoor de Eng'len zingen d'eer


en als slot traditiegetrouw samen met u het "Ere zij God".

U wordt van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren, Komt allen te samen!

Kerkkoor "Samen op Weg".