ABBENES

Koor
Kerkkoor "Samen op Weg" is een vereniging die als doel heeft het geloof door te geven d.m.v. het zingen van Christelijke liederen. Het koor telt ca. 40 leden en zingt onder leiding van dirigent George Germans.

Het koor zingt 4-stemmige liederen. Voor iedere Koor- en Samen-zangavond worden nieuwe liederen ingestudeerd in overleg tussen dirigent en bibliothecaresse.

Wij zijn aangesloten bij de Koninklijke Christelijke Zangers Bond (KCZB).

Wij repeteren wekelijks op donderdag van 20.00 - 22.00 uur in de kerk van de "Samen op Weg" gemeente te Abbenes, Hoofdweg 1760 (Oostzijde).

Wij treden regelmatig op in Zorgcentra, kerk, ziekenhuis, rouwdienst en huwelijksjubilea. Tevens geven wij 1 X per jaar een Koor- en Samenzangavond samen met ons zusterkoor "De Lofstem" uit Sassenheim. Verder zingen zij regelmatig in onze kerk en natuurlijk in de kerstnachtdienst.

Wanneer is er een optreden 2019

Zaterdag 19 januari om 14.30 uur Korenmiddag in het teken van het 150 jr. bestaan van de kerk in Abbenes.

Woensdag 13 maart om 19.00 uur Bidstond Abbenes.

Vrijdag 29 maart van 10 tot 12 uur worden er Jan Pieter Heije liederen gezongen in kerk en bij Heije's graf.

Zondag 21 april om 9.30 uur 1e Paasdag met enkele leden van De Lofstem uit Sassenheim.

Zaterdag 18 mei Korendag in Sassenheim van 10 tot 16 uur.

Zondag 30 juni om 10.30 uur Bornholm in Hoofddorp.

Woensdag 6 november Dankstond in Abbenes.

Dinsdag 24 december om 23.00 uur Kerstnacht in Abbenes.


Houd je van zingen, kom en probeer het een paar weken voordat je besluit je op te geven. Wij zijn naarstig opzoek naar BASSEN en TENOREN maar natuurlijk zijn andere stemmen ook van harte welkom, graag zelfs. Ervaring is niet vereist, wel enthousiasme.

In de zomervakantie wordt er 4 weken en in het najaar 2 weken niet gerepeteerd.

Eénmaal per jaar is er een ledenvergadering.

Wilt u contact of informatie bel met:

Mevr. Dora van Burik,        tel. 0252 54 59 02

Mevr. Anneke den Butter, tel. 0252 54 46 66Sfeervolle kerstnachtdienst
Zondag 24 december om 23:00 uur, is er weer een sfeervolle kerstnachtdienst in Abbenes.


Een kwartier vóór aanvang van de dienst start de samenzang met mooie kerstliederen, die we traditioneel afsluiten met een lekkere traktatie.
In deze dienst gaat voor ds. C. Berbeè.
Het kerkkoor "Samen op Weg" o.l.v. George Germans verleent muzikale medewerking, met o.a. Een nieuwe morgen; Hoor de Eng'len zingen d'eer


en als slot traditiegetrouw samen met u het "Ere zij God".

U wordt van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren, Komt allen te samen!

Kerkkoor "Samen op Weg".