ABBENES

Privacy.

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van bepaalde foto's via deze website, vanwege het feit dat u ongevraagd herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar het onderstaande e-mail adres van de webmaster. De betreffende foto zal dan worden verwijderd.
e-mailadres webmaster: henkkapteijn@gmail.com

...................................................................................................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....................................................................................


KERKDIENSTEN   

Beste allemaal,


I.v.m. het Coronavirus is er vanuit de landelijke kerk opgeroepen om bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te lasten.

In navolging daarop heeft het Breed Moderamen van de Classis aan alle kerkenraden een brief gestuurd, waarin afgeraden wordt kerkdiensten te houden, ook als het aantal kerkgangers onder de 100 personen ligt.

Daarom heeft de kerkenraad besloten de komende weken geen kerkdienst te houden en alle andere activiteiten af te lasten, in ieder geval tot en met 31 mei 2020. Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 personen in een kerkdienst aanwezig zijn onder bepaalde voorwaarden. Voor de diensten in juni kunt u zich aanmelden bij de scriba. Vanaf 1 juli is aanmelden niet meer noodzakelijk.Hartelijke groet,

Conny BerbéeDe liederen van de maand die in de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest:

8b 67A 84a      117d    211      237      263      280      286      303 305 342      385      416      418

443      447      454 455 462      463      496      500 522 530      533      539      540      542      543

544      545      554 561 565 568A 608 612 631      633      652      666      681      682 685 691 695 700

712      719      725      790      826      833      836      839      849      850 854 867 880 891      939

952      975      977      982      1005 1006


Liederen van de maand in 2020

januari 377, februari 830, maart 874, april 621. mei 636, juni 676, juli 1014