ABBENES

Privacy.

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van bepaalde foto's via deze website, vanwege het feit dat u ongevraagd herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar het onderstaande e-mail adres van de webmaster. De betreffende foto zal dan worden verwijderd.
e-mailadres webmaster: henkkapteijn@gmail.com


De liederen van de maand die in de afgelopen jaren aan de orde zijn geweest:

8b 67A 84a      117d 210 211 214 237      263      280      286      303 305 342 377 385 390 416      418

443      447 449 454 455 462      463      496      500 505522 530      533      539      540      542      543

544      545      554 561 565 568A 608 612 621 631      633 636 652      666 676 678 681      682 685 691 695 700

712      719      725      790      826 827 830 833      836      839 848 849      850 854 867 874 880 891 927 939

952      975      977      982 994 1000 1005 1006 1014


Liederen van de maand in 2020:

januari 377, februari 830, maart 874, april 621. mei 636, juni 676, juli 1014, augustus 1000, september 994


Liederen va n de maand in 2021:

december 449


Liederen van de maand in 2022:

april 621, mei 678, juni 1014, juli 1000, augustus 827, september 210, oktober 390, november 848, december 505

Liederen van de maand in 2023:

januari 214, februari 927