ABBENES

Privacy.

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van bepaalde foto's via deze website, vanwege het feit dat u ongevraagd herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar het onderstaande e-mail adres van de webmaster. De betreffende foto zal dan worden verwijderd.
e-mailadres webmaster: henkkapteijn@gmail.com

Ouderenmiddag

 

 3 0kt. was de eerste ouderenmiddag in het nieuwe seizoen.

We waren met 11 personen, helaas ontbrak Bram; griep etc.

We hopen dat je er de volgende keer weer bij bent Bram! Wel was Jopie weer van de partij.

Het thema deze middag was: ‘Het Leidens ontzet’ (1574 )  het was tenslotte 3 oktober. We begonnen met thee of koffie. Hierna lazen we Matt. 16 : 13- 20. Hier boven staat: wie is Jezus? Jezus vraagt aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? En vervolgens: En wie ben ik volgens jullie? Het antwoord van Petrus is dan: ‘U bent de Messias, de zoon van de levende God’. In het antwoord dat Jezus geeft staat in vers 19: ‘Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven......................’. Dit was de link naar ons thema: Leiden sleutelstad, met als bijzonder gebouw de Pieterskerk, vroeger ook wel de poort naar de hemel genoemd.  Na de lezing zongen we lied 971. Een melodie van Valerius’ Nederlandtsche Gedenckklanck uit 1626. Ook zongen we nog lied 865 met tekst en melodie van Valerius. Hierna toonde Conny ons een mooie powerpoint van het Leidens ontzet, gemaakt door haar dochter Juliette. De oude geschiedenis kwam weer boven. Wie at vroeger thuis met 3 oktober geen hutspot?? Vele gezinnen buiten Leiden eten het nu nog steeds. Na de pauze met boterkoek en grote bonbons, (2 bruiden waren er in ons midden) deden we een quiz over Leiden. 10 Meer keuze vragen, nog best moeilijk. De eindstand was van 3 tot 7 goed. Na deze quiz een echte Leidse traktatie: haring met witte brood (stokbrood), voor die het lustte een heerlijk hapje. (dank je wel Conny)Toen volgde nog een mooi gedicht van de Leidse stadsdichter: Wouter Ydema. ‘Zo heb ik Leiden lief’. Het staat op 9 bierviltjes die rond 3 oktober in de café’s liggen. Tot slot zongen we de verzen 10, 14 en 15 van lied 708 het Wilhelmus. Het was een gezellige middag. 

De volgende middag is op 28 november.

Ds. Conny Berbée en

Cock van 't Riet.


Ouderenmiddag 16 mei.

Kort verslag van onze laatste ouderenmiddag van dit seizoen. Het was een klein clubje, met Bart als enige man. (graag mannen versterking) Bart is onze vaste chauffeur, dus onmisbaar. Het thema van deze middag was : Hemelvaart. We startten deze middag met een kopje koffie en na een hartelijk welkom, speciaal voor Jopie (gekomen uit Gouda) zongen we lied    47: 2 en 3. En lazen we uit het oude testament (2 Kon. 2:11 en 12) over de hemelvaart van Elia en uit het nieuwe testament (Hand. 1:1–11) over de hemelvaart van Jezus. Hierna luisterden we naar het openingskoraal uit het Hemelvaartsoratorium van J.S. Bach. Met zang van een prachtig jongenskoor. Na dit even te hebben laten bezinken gingen we over tot het gesprek. Hemelvaart :Wat betekent dat voor u ? Viert u het ? Hoe ? Bent u wel eens wezen dauwtrappen ?  En tot slot: Denkt u bij hemelvaart ook aan de wederkomst van Christus ? Voor velen van ons was hemelvaart vroeger een zondag waarop je iets mocht !! Je mocht uitgaan, meestal op de fiets. Dan hoopte je op mooi weer. Twee van ons hebben hun man als vriendje ontmoet op hemelvaart en zijn er dus mee getrouwd. Mooie herinnering aan Hemelvaartsdag. Dauwtrappen deden ze meer in het oosten van het land. Hierna zongen we nog lied 663. Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Toen was het pauze.

Na de pauze deden we een spel. Jezus had tegen zijn discipelen gezegd: Ik laat jullie nu alleen, maar ik zend jullie een trooster (de heilige geest). De Geest die er altijd is, al zie je hem niet. We speelden ons spel met een witte ballon. We maakten 2 groepen, zittend aan weerszijde van de tafel, met daar tussen een wit laken, hoog op gehouden door de leiding. De bedoeling was nu om de ballon over te spelen. Even zag je hem niet en plots daar was hij weer. Een soort volleybalspel. Heel fanatiek werd er gespeeld. Ook de leiding mocht meedoen dan werden anderen ophouders. Vermoeid besloten we de middag met nog een lied. Lied 670 :1, 2 en 7 Kom Schepper Gods, o heilige Geest. Hierna volgde nog het gedicht PINKSTEREN van Nel Benschop. Conny wenste ons allen een fijne zomertijd toe en dan hopen we in september weer te beginnen.


Ds. Conny Berbée en Cock van 't RietOuderenmiddag 21 maart.

Kort verslag van onze tweede ouderenmiddag van dit jaar. De opkomst was gelukkig beter dan de vorige keer. Bijna iedereen was er, alleen Bram ontbrak. Jammer, we hopen dat je er de volgende keer weer bij bent Bram.  Het thema van deze middag was : Dieren.En dan speciaal de dieren die in de bijbel genoemd worden.Hierbij gebruikten we een mooi boekje van Adrian Verbree. LIEVEHEERSBEESTEN  Dieren in de bijbel. We startten de middag met een kopje koffie, en na een hartelijk welkom zongen we lied 868: 1en 2. Met in het tweede lied: als op adelaarsvleugelen geheven. Daarna lazen we Psalm 8.waarin staat in vers 8:Schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren in het veld. Hierna werden er 3 korte verhalen gelezen uit het boekje. Allereerst de kameel cq de dromedaris......... toen de mus en tenslotte het verhaal van het varken.. Wist U dat een dorstige dromedaris een auto tank vol in één keer kan opdrinken (50 liter water). Dat God zelfs geen musje vergeet, en dat je van een varken (een onrein dier) bij het eten van rauw vlees ongewenste beestje binnen kan krijgen? Mooie weetjes voor ons. Na de pauze waren er 3 vragen. Allereerst: Zou u een dier willen zijn ?? Zo ja, welk dier en waarom. Dat was even goed na denken. Een adelaar werd genoemd, vliegend hoog boven de mensen. Vraag 2: Soms lijken mensen op hun huisdier, Hebt u dat wel eens mee gemaakt. Ja was een antwoord, soms zie je iemand die net zo loopt als zijn hond, beetje het zelfde kapsel, zie je ook wel eens. En dan vraag 3: Kunt u 5 dieren opnoemen die het meest in de bijbel voorkomen ?? In de top 5 staan: Als eerste  het schaap gevolgd door het paard, dan de geit, de leeuw en als vijfde de ezel. De laatste opdracht was: Wie weet de meeste spreekwoorden of gezegdes met Bijbelse dieren ? Dat was echt niet zo makkelijk. Ons laatste lied was: Aan U behoort o Heer der Heren, de aarde met haar wel en wee. Toen volgde nog een gedicht, met als laatste regel: Gewoon je lieve huisdier.

De volgende ouderenmiddag is op 16 mei.

Ds. Conny Berbée en Cock van ‘t Riet •

Verslag ouderenmiddag van 31 januari

De eerste ouderenmiddag in 2017. De opkomst was een beetje weinig. Allereerst misten we Jopie, verhuisd, zo inmiddels iedereen weet naar Gouda. Echt een gemis. Jopie was de motor, die ons  steeds aanstuurde, zo van:. Is er al een nieuwe datum ??.......... hebben we al een onderwerp??. Weken van te voren was zij er al mee bezig. Bij Conny en mij begint het pas te kriebelen als het er toe doet. Zo van gut volgende weet ouderen middag............ niet vergeten het te laten afkondigen a.s zondag. Maar goed de eerste middag was gepland en dan maar afwachten wat er komt. We waren slechts met 6 mensen, leiding bij inbegrepen. Het onderwerp deze middag was : VERWARRING.

Ds. las hiervoor een paar verzen uit Exodus: 14. De Israëlieten trekken door de Rietzee. Vanaf vers 24 lees je  de verwarring bij de Egyptenaren. De Israëlieten komen veilig aan de overkant, de Egyptenaren raken verward door het terug stromende water en verdrinken. We zongen een mooi lied hierna: Heer wees mijn Gids op heel mijn levenspad. Toen volgden wat stellingen.

Wat vindt U heel verwarrend   Een wat moeilijke discussie volgde. Ja wat kan je alzo verwarren.

Het verkeer................. Rijd je meer dan 50 jaar bijna dagelijks van Abbenes naar Aalsmeer, doe je dat 5 jaar niet meer en dan …................hoe kom je er nu. Ja het verkeer en dan met name de verandering c.q. verbetering van onze wegen. Oei, hoe verwarrend soms !! Dromen, die kunnen je ook erg verwarren. En neem nieuws !!!................. hoe verwarrend kan dat soms niet zijn. Hierna volgde de pauze.  Na de pauze kreeg ieder een klein in de war gemaakt bolletje wol, met twee kleurtjes. Moesten we ontwarren, dat was een heel gepeuter............. Was dat gelukt, dan maakte je er samen met behulp van een sleutel een koordje van. (U kent het vast wel, ieder een kant opdraaien) Daarvan een armbandje en zo hadden we een herinnering aan deze middag

Het was weer een gezellige middag. Volgende ouderenmiddag is 21 maart.


Ds. Conny Berbée en Cock van ‘t Riet
Ouderenmiddag van  31 januari


We beginnen met een kopje koffie of thee.


Welkom   ( Conny)


Zingen:  Heer wees mijn Gids op heel mijn levens pad. 

                           

Gebed.  (Conny)


Lezen  Exodus 14: 23 – 25  (Conny met kleine uitleg)


Zingen  


Stellingen:


Wat vindt u heel verwarrend ??


Hebt u weleens een heel verwarrende ervaring gehad ??


Wat was het vervelendste daaraan ???


Hoe kwam u er weer uit   ??


Zingen:Lied 23 b  1 : 2 : 5.


PAUZE


Na de pauze ontwarren we een bos je wol.   2 aan 2.


Tot slot een gedicht  ( Conny)


----------------------------------------

 Dinsdag 20 september hadden we weer onze eerste ouderenmiddag van het nieuwe seizoen.

Jammer dat er weinig mensen waren, 8 personen in totaal.

We hopen dat er wat nieuwe mensen bijkomen, door verhuizing of ziekte wordt het koppeltje wel kleiner !

Maar we hadden toch een gezellige en goede middag.

Na het kopje koffie opende Ds. met het lezen van Psalm 139 de verzen 13 tot en met 18. Na gebed zongen we Lied 139 vers 1-2 en 7.

Het onderwerp van deze middag ging over de nieuwe wet van het Donorcodicil.

Een beladen onderwerp, waar verschillend over wordt gedacht, en gereageerd natuurlijk. Bij de meeste ouderen heeft het niets van doende, zeker deze middag niet .

Het is natuurlijk wel zo, als je zelf een ziekte hebt en je kunt genezen door een donor, dan is dat geweldig, maar om zelf te doneren wordt niet zo nagedacht, en wie van ons heeft niet na een operatie bloed gehad , dat is dus ook van een donor! !!

Maar het blijft een moeilijk besluit en je wilt toch ook je kinderen niet belasten om een beslissing te nemen. 

We gaan er over nadenken , en als het door de 1ste kamer komt dan moeten we toch een antwoord weten.

Na dit onderwerp zongen we van Lied 718 vers 1-2 en4.

Toen was er koffie !!!

Hierna nog een gezellig spelletje, van de theezakjes ,daarna zongen we nog Lied 913 vers 1-3 en 4. Zoek u deze liederen eens op dan zult u merken dat het prima past bij deze middag .

Cock sloot af met een mooi gedicht en daarna was de middag alweer om.

Volgende middag zal eind november zijn ,maar daar  breng gerust iemand mee !!

    Een hartelijke groet ook namens Cock van ‘t Riet en tot ziens

              Jopie van Toorn •
-----------------------------------------------------------------

Laatste ouderenmiddag van dit seizoen.

Deze keer waren we niet met veel mensen,we waren met 9 personen.

Ds. Berbée had deze middag voorbereid, dus mochten Cock en ik gewoon meeluisteren en hoefden niets te doen, dat is ook wel eens prettig hoor.

Ds. had een prachtig reisverslag van Paulus, een dagboek over alle dingen die hij meemaakte onderweg ,hij werd geslagen, gestenigd en opgesloten in de gevangenis, en toch werd hij steeds weer door Gods hand gered!

Als je nadenkt over hoe toen de toestand was van de wegen en op het water ( geen tom-tom of wegenkaart ) afhankelijk van de wind en de zon , dat is bijna niet te geloven en toch liep hij zo.n 50 k.m. per dag !

Het was een schitterend verhaal en ook mooi uitgelegd door de Ds.

We hadden natuurlijk tussen door ons kopje koffie met koek , en er werden ook op en aanmerkingen gemaakt , maar het was heel goed .

Er was ook nog een soort puzzel met meerkeuze vragen over wat we hadden gehoord.


Kortom het was een goede gezellige en leerzame middag.

We hopen in september elkaar weer in gezondheid te ontmoeten, en bent u 65 plus en lijkt het u wat om bij ons te zijn , u bent van harte welkom !


Mede namens Ds Berbée en Cock van ‘t Riet wens ik u een goede vakantie toe en tot ziens in de kerk .

                             Jopie van Toorn•
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26 april 2016.

Wat hadden we weer een gezellige en goede middag met elkaar.

Na het drinken van een kopje koffie of thee en het uitwisselen van de laatste nieuwtjes soms leuk soms een naar bericht van het overlijden van een goede bekende in het dorp, en dat was in dit geval Dhr. Bart Vreeburg,  dat komt wel even hard aan.

Ds. heet iedereen hartelijk welkom en ging lezen van Matt. 11 de verzen 28  tot en met 30.

Na het gebed zongen we Lied 42 vers 1 en 7.

Het onderwerp deze middag was “Rust “.

De vragen waar we over gingen spreken waren : wat betekent rust voor u, en kunt u naar rust verlangen?

God rustte op de zevende dag en u? en wat deed u in uw jeugd op zondag? Er bestaan verschillende soorten rust, kunt u er een paar noemen ?

De mooiste verhalen komen dan naar voren vooral over de jonge jaren!

Maar zo gaande het gesprek blijkt dat we allemaal verschillend denken over rust en de manier waarop .

We hielden even pauze met een kopje koffie of thee , daarna zongen we Lied 23 alle verzen wat is het heerlijk zo met elkaar te zingen !.

Hierna moesten we spreekwoorden of gezegden verzinnen waar het woordje rust in voor komt en we besloten met het zingen van Lied 912 de verzen 1-3 en 4

Hierna las Ds. nog een mooi gebed voordat gaat als volgt:

Gebed om rust.

God , geef me de rust, om te accepteren wat ik niet kan veranderen.

De moed om te veranderen wat ik kàn veranderen, en de wijsheid om het verschil te zien.

Om te leven bij de dag , om te leven bij het moment.

Om de moeilijkheden te zien als de weg naar rust, om net als Hij de zondige wereld te accepteren zoals hij is.

Niet zoals ik hem graag zou hebben, maar erop vertrouwend, dat Hij alles in orde zal maken , als ik mij overgeef aan Zijn wil !

Dat ik redelijk gelukkig mag zijn in dit leven en voor eeuwig ultiem gelukkig met Hem !      Amen.


Zo hadden we toch weer een fijne middag met elkaar , een paar mensen waren verhinderd , maar we hopen dat zij er volgende keer weer bij mogen zijn .

Wanneer we weer bij elkaar komen moeten we nog overleggen, want er komt nog een bootreis en de maandelijkse inloopmiddag. Daar is het ook gezellig, als u nog niet geweest bent kom gerust op de eerste dinsdag van de maand!

U hoort nog van ons en mede namens Ds. Berbée en Cock van t,Riet groet ik u allen hartelijk                           

                              Jopie van Toorn •------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 februari 2016-03-02


Tel Uw zegeningen, ja dat hebben we inderdaad gedaan deze middag, en het blijkt dat we heel veel hebben om te tellen, en om dankbaar voor te zijn, veel meer dan dat we zelf soms denken!

We weten wel goed wat we te kort komen , maar we hebben ook heel veel om uit te delen . Daar ging het deze middag over.

Jammer genoeg waren er 5 mensen verhinderd, dus waren we met 9 personen.

We begonnen natuurlijk met een kopje koffie of thee en een woordje van welkom .

Daarna werd er Psalm 128 gelezen en na gebed zongen we Lied 103 vers 1 en 3.

Cock las een verhaal voor met 2 tegenstellingen, de jongere vrouw had kinderen en kleinkinderen, de kleinkinderen kwamen elke dag bij haar ,ze ging er mee naar het park ,gingen dan samen thuis eten en als de moeder thuiskwam werd er gezamenlijk gegeten.

Deze mevrouw vond haar leven saai en een sleur .

De oudere dame had niemand op de wereld, maar werd elke morgen met haar rolstoel naar het park gebracht , zo zag zij de kinderen spelen en kon daar van genieten, later op de dag kwam een taxi haar ophalen en bracht haar naar het ziekenhuis daar bezocht zij mensen, en maakte een praatje zodat zij zelf ook wat aansprak had, daarna werd zij weer naar haar tehuis gebracht ,en zo keek zij terug op een gezegende dag!

De vraag is nu : Is uw leven net als de eerste of van de tweede dame ,moeten andere zegeningen voor je tellen ,of deel je ze uit!

Daar over hebben we goede gesprekken gehad en zo konden we allemaal onze zegeningen benoemen, en het blijkt dat men zich soms met hele kleine dingen toch gezegend voelt!

We zongen daarna het toepasselijke Lied :Tel uw zegeningen één voor één ,tel ze allen en vergeet niet één !

Samen dronken we nog een kopje koffie en daarna gingen we weer kleuren. Dat is toch een fijne bezigheid ,want je kunt dan toch nog lekker samen praten, en dat gebeurde dan ook !

We hebben deze middag besloten met Lied 416 vers 1-2 en 3.

Ga met God en hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten !

En zo kwam er een einde aan een goede en ook gezellige middag!

Wij hopen u op 26 april weer te zien .


 Hartelijke groet mede namens

Ds Berbée en Cock van ‘t Riet

                    Jopie van Toorn   •-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ouderenmiddag 19 januari 2016.


Onze eerste middag in het nieuwe jaar, en wat was er weer een fijne sfeer, en wat hebben we weer een goede en gezellige middag gehad!

We waren met 13 personen, dus was het gezellig vol.

We begonnen met een kopje koffie, daarna opende  Ds. met gebed en schriftlezing uit Jez. 9  vers 1 tot en met 6.

We gingen deze middag nog even terug naar het Kerstfeest vandaar deze lezing.

We zongen : “Er ruist langs de wolken”, u allen wel bekend en daarna las Ds. een ontroerend verhaal voor, dat ging over de voorbereidingen, inkopen, vele cadeaus en al het eten, met de feesten er omheen de  fam. en vrienden uitnodigen, maar we vergeten waar het om gaat, namelijk het geboorte feest van Jezus, en die vergeten we vaak uit te nodigen!

Het was een ontroerend verhaal en iedereen was er een beetje stil van !

Hierna zongen we lied 98 vers 1 en 3 en toen was er even pauze.

Daarna werden er vragen gesteld o.a. hoe viert u kerstfeest en hoe vierde u vroeger Kerst kreeg u ook pakjes en veel eten ,nou dat is in de meeste gevallen niet zo.

En ook waaraan ergert u zich ?

In de meeste gevallen dus het vele eten en dure cadeaus.

Hierna zongen we een geliefd Kerstlied ,de meeste stemmen gaven de doorslag, het werd dus Stille Nacht!

Toen moesten onze hersentjes nog even aan het werk gezet worden, met een woordpuzzel en een soort van hersengymnastiek. We kregen allemaal een naam die ook met Kerst te maken had, b.v. Maria of Jozef en moesten dit zeggen , en als iedereen geweest was moest je om de beurt die namen raden, dat was nog een hele klus, maar er waren er toch nog die veel namen wisten, o.a Ds. maar ja die is nog jong!!!!!

Tot slot hebben we van lied 416 alle verzen gezongen en, en zo kwam er een einde aan een hele goede en gezellige middag..

We hopen u volgende keer weer in gezondheid te mogen ontmoeten, dat zal dan zijn op 23 februari om 14.00uur inde consistorie.


Hartelijke groet mede namens

Ds . Berbée en Cock van ‘t Riet

                 Jopie van Toorn •


-------------------------------------------------------------------

Beste mensen, we hopen onze eerste ouderenmiddag van dit nieuwe jaar te houden op 19 januari om 14.30 uur in de consistorie

Bij deze heten we u van harte welkom!


Hartelijke groet van Ds. Berbée,

Cock van ‘t Riet

en Jopie van Toorn.

---------------------------------------------------------------------------

Ouderenmiddag 24 november 2015:

We waren deze middag met 10 personen, Rinus en Jos Honcoop zaten nog midden in de verhuizing en mevr. Van Dijk had een ongelukje met haar knie gehad en moest rust houden We hopen hen volgende keer weer in ons midden te hebben!

Na het gebruikelijke kopje koffie of thee met een heerlijke plak pompoenen-cake van Cock , openende Ds. Berbée deze middag met gebed.

Daarna hebben we gelezen uit Lucas 5 en zongen daarna Lied 25 vers 2 en 7.

Het onderwerp deze middag was  Vriendschap, en voornamelijk of je vroeger op school vriendjes of vriendinnen had , en nu , wat is eigenlijk een vriend of vriendin en zijn mensen om u heen allemaal vrienden?

De meeste van onze mensen komen uit Abbenes, zijn dus vroeger met elkaar naar school gegaan en ook na schooltijd en in hun verdere jeugd elkaar veel ontmoet, dus was er weer een levende discussie over en weer!

Het was maar een korte pauze waarin we werden verrast met een heerlijk stuk taart bij de koffie van Ds. Het was de verjaardag van haar man, hij verbleef in Ghana, maar is inmiddels weer thuis maar wij feliciteren hem alsnog van harte!!

We hebben het nog even gehad over wat spreekwoorden en gezegdes waarin het woord vriendschap in voorkomt.

Daarna zongen we van Lied 247 alle verzen en las Cock het gedicht van Toon Hermans voor , u kent het vast wel:

Iemand waar je mee lacht en waar je mee grient, dan pas kun je zeggen : ik heb een vriend!!!!

We hopen in januari weer bij elkaar te komen en daarom wens ik u allen mede namens Ds. Berbée en Cock van ‘t Riet gezellige Kerstdagen ,een rustige jaarwisseling en veel Heil en Zegen in het nieuwe jaar.

         

Hartelijke groet van Jopie van Toorn •

            *********************************************************************************************************************************
Beste mensen ,


Wij laten u even weten dat onze volgende ouderenmiddag zal zijn op dinsdag 24 november om 14.30 uur in de consistorie .

We hopen er weer een goede en gezellige middag van te maken en hopen u in gezondheid te mogen begroeten !


 Hartelijke groet van :


 Ds. Conny Berbée,  Cock van ‘ t Riet en Jopie van Toorn •


                                         ***** 

Onze eerste ouderen-middag van het nieuwe seizoen :


Wat hadden we weer een goede en gezellige middag , we waren met 13  personen dus was het gezellig vol in de consistorie. Na een kopje koffie of thee heeft Jopie iedereen hartelijk welkom geheten  op deze eerste middag van ons nieuwe seizoen. D.s Berbée was niet aanwezig zij is naar Ghana op bezoek bij haar man zij hopen a.s.vrijdag 25 sept. weer samen thuis te komen en wij gunnen haar deze vakantie van harte en hopen de volgende keer haar er weer bij te hebben !

We lazen van Lucas 10 de verzen 25 tot en met 37, en Math.5 vers 7.

We wilden een beetje doorgaan over wat ds. Berbée behandeld heeft in de startdienst, wij vonden het in deze tijd van de vele vluchtelingen een goed onderwerp.


Na het gebed zongen we lied 116 vers 1 en 3


Ons onderwerp was deze middag dus over de omgang met de buren nl. een goede buur is beter dan een verre vriend en al te goed is buurman’s gek en ook of wij vluchtelingen in huis zouden nemen. We hebben flinke discussies gehad ,en ook best wel verschillen van mening maar dat mag.  We spraken o.a wat het teweeg brengt in je gezin als je mensen opneemt, in de eerste plaats de taal en dan de leef en eet gewoonte’s kortom best wel een moeilijk onderwerp.


Na deze gesprekken zongen we lied 838 vers 1en 2


Na de pauze ja, houdt u vast zijn we gaan kleuren !!!! Cock had voorbeelden uitgeprint en meegenomen, het was een geweldig succes terwijl we allemaal heerlijk zaten te kleuren kon er volop gepraat worden, dit is echt voor herhaling vatbaar !!We zongen nog alle coupletten van lied 416 en Cock sloot deze middag  af met een stukje uit het boek van Phil Bosmans, dat komt kortom hier op neer dat je beter je portemonnaie kunt verliezen dan je gezonheid en zo is dat. Zo kwam er weer een eind aan een goede en gezellige middag, wij hopen u de volgende keer weer in gezondheid te mogen ontmoeten.


Rest mij nog even te melden dat Henk Groeheide niet meer op onze midagen komt ,hij woont nu samen met zijn vrouw Lida in Hoofddorp en hebben het ook daar goed naar hun zin . Wij wensen hen een goede tijd en gezegende tijd toe                Mede namens D.s Conny Berbée en Cock van t’Riet een hartelijke groet en tot ziens!


                                                Jopie van Toorn


24 maart 2015

 

Ds. heette iedereen hartelijk welkom. Helaas waren we niet met zo velen. We misten Jopie en Bram ( griep) Rinus en Jos ( Rinus herstellend van een operatie ) en mevr. van Dijk. Mevr. van Dijk  moet een staaroperatie ondergaan. We wensen haar sterkte toe en dat het voorspoedig mag gaan. Ook hopen we voor haar dat alles weer een mooie kleur krijgt. ( dat hoor je vaak na zo’n ingreep).

 

Nu over de middag. Het thema deze middag was : hoofd.

Ds. las  met ons 1 Kor. 11: 1-3 waar o.a.: Christus is het hoofd van de man, de man  het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus. Toen was het even stil. Iemand vroeg: Ds. wilt u dat nog eens lezen. Zo gebeurde, we hadden het allemaal goed verstaan. Voor we hierover gingen discussiëren zongen we eerst lied 146 c: Alles wat adem heeft , love de Here… Met een aantal stellingen gingen we de gesprekken aan, o.a. Wat vindt u van deze gelezen Bijbeltekst? Hoe beleeft u dat? Anders dan vroeger?

Ons thema was hoofd, zo heb je ook nog een eigen hoofd. Daar is ook veel over te zeggen, je hoofd erbij houden, last van je hoofd hebben. Soms zeg je zomaar: Daar krijg ik nou hoofdpijn van. Je kan ook nog boter op je hoofd hebben, soms moet je  je hoofd ontlasten, hoe doe je dat? U snapt, er volgde een levende discussie. Na het zingen van nog een lied volgde de pauze. Na de pauze werd het wat losser.

De opdracht werd: teken een  hoofd. Een hoofd heeft: haar, ogen, neus, mond en oren. Daar moesten spreekwoorden of gezegden bij gemaakt worden. Er zijn er genoeg, zoals: haar op de tanden hebben, een oogje op iemand hebben,  geen knip voor de neus waard zijn, met de mond vol tanden staan, kleine potjes hebben grote oren.  Eén oma had een hele mooie: Zeg heb je bananen in je oren? ( voor als iemand niet luistert) Je weet ze wel maar er op dat moment opkomen is altijd wat moeilijk. Maar er waren veel verschillende antwoorden dus we kregen weer een  hoop kennis mee. Wie er de meeste had weet ik niet meer, we doen wel altijd een wedstrijdje.

Na het zingen van ps. 27: 1 en 7 ( vers 7 begint met : O, als ik niet met opgeheven hoofde zijn heil van dag tot dag verwachten mocht). Een goede afsluiting van het thema hoofd.

Met een voorgelezen lied sloot ds. deze middag af. Er volgt nog één ouderenmiddag voor de vakantie. Dan hopen we dat Jopie, Bram, Jos en Rinus en Annie van Dijk weer in ons midden te hebben.

 

Met een hartelijke groet van Conny en Cock