ABBENES

Privacy.

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van bepaalde foto's via deze website, vanwege het feit dat u ongevraagd herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar het onderstaande e-mail adres van de webmaster. De betreffende foto zal dan worden verwijderd.
e-mailadres webmaster: henkkapteijn@gmail.com

Breiclub
Gesprekskring


Seniorenmiddag


Allerzielen


23 september 14.30 - 16.30 uur
daarna eenmaal per veertien dagen:
7 oktober, 21 oktober, 4 november, 18 november, 2 december, 16 december

27 september, 25 oktober, 29 november
20.00 uur

30 september, 25 november
14.30 - 16.00 uur

2 november 2021

Consistorie
Consistorie


Consistorie


Kerk open om 19.00 uur