Koor

Kerkkoor "Samen Op Weg"

Kerkkoor "Samen op Weg" is een vereniging die als doel heeft het geloof uit te dragen d.m.v. het zingen van Christelijke liederen.

Het koor telt ca. 20 leden en zingt onder leiding van George Germans 4-stemminge liederen.

Wij repeteren wekelijks op donderdag van 20.00 - 22.00 uur in de kerk van de Protestantse gemeente te Abbenes, Hoofdweg 1760 (Oostzijde).

Wij treden regelmatig op in Zorgcentra en Kerken.

 

Wanneer is er een optreden in 2023: er een optreden in 2023:

       

        zaterdag 21 oktober zangdienst in Abbenes
 

        zondag 29 oktober 10.00 uur in Bennebroek
 

        zondag 5 november 9.30 uur in Abbenes
 

      zaterdag 25 november herrinneringszangavond voor overleden- en oud koorleden     
      zondag 24 december 23.00 uur Kerstnachtdienst
    zondag 5 nov

Een kwartier voor aanvang start de samenzang met mooie kerstliederen, die we traditioneel afsluiten met een lekkere traktatie.

In deze dienst gaat voor ds. Conny Bakhuis. Het kerkkoor "Samen op Weg" o.l.v. George Germans verleent haar muzikale medewerking.

Tot slot zingt luisteraar en koor traditiegetrouw het "Ere zij God".

U wordt van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren, komt allen te samen!

 

Houd je van zingen, kom en zing een paar weken mee voordat je besluit je op te geven.

Wij zijn naarstig op zoek naar BASSEN, TENOREN en ALTEN. Natuurlijk zijn sopranen ook van harte welkom, graag zelfs.

Ervaring is niet vereist, wel enthousiasme. Kom de sfeer bij ons proeven en ook de koffie of thee met koek die klaar staat.

In de zomervakantie wordt er 4 en in het najaar 3 weken niet gerepeteerd.

Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering.

Wilt u contact of informatie bel met:

Mevr. Dora van Burik, tel. 0252 545 902

Mevr. Anneke den Butter tel. 0252 544 666

Kerkkoor "Samen op Weg".

.