Koor

  Kerkkoor "Samen Op Weg"

  Kerkkoor "Samen op Weg" is een vereniging die als doel heeft het geloof uit te dragen d.m.v. het zingen van Christelijke     liederen.

  Het koor telt ca. 30 leden en zingt onder leiding van George Germans 4-stemminge liederen.

  Wij repeteren wekelijks op donderdag van 20.00-22.00 uur in de kerk van de Protestantse gemeente te Abbenes, Hoofdweg  1760 (Oostzijde).

  Wij treden regelmatig op in Zorgcentra en Kerken.

 

 

  Wanneer is er een optreden in 2024:
 

  Zondag 11 februari 9.30 uur in Abbenes
 

  Zondag 31 maart 1e Paasdag 9.30 uur in Abbenes
 

  Zondag 28 april 10.00  uur in Bornholm
 

  Zondag 5 mei 10.00  uur in Bennebroek
 

  Zondag 11 augustus 10.00 uur in Bornholm
 

  Zondag 6 oktober 10.00 uur in Bennebroek
 

  Zondag10 november 9.30 uur Abbenes
 

  Dinsdag 24 december 23.00 uur Kerstnachtdienst in Abbenes.

                                     Een kwartier voor aanvang start de Samenzang met het zingen van mooie Kerstliederen.

 

  In deze dienst gaat voor ds. Conny Bakhuis. Het kerkkoor "Samen op Weg" o.l.v. George Germans verleent haar muzikale medewerking. Tot slot zingt luisteraar en koor traditiegetrouw het "Ere zij God".

  U wordt van harte uitgenodigd om dit met ons te vieren; komt allen tesamen!

 

 

  Houd je van zingen, kom en zing een paar weken mee voordat je besluit je op te geven.

  Wij zijn naarstig op zoek naar BASSEN, TENOREN en ALTEN. Natuurlijk zijn sopranen ook van harte welkom, graag zelfs.

  Ervaring is niet vereist, wel enthousiasme. Kom de sfeer bij ons proeven en ook de koffie of thee met koek die klaar staat.

  In de zomervakantie wordt er 4 en in het najaar 3 weken niet gerepeteerd.

  Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering.

 

  Wilt u contact of informatie bel met:

  Mevr. Dora van Burik, tel. 0252 545 902

  Mevr. Anneke den Butter tel. 0252 544 666

 

 

 

 15 augustus 2024  - 50-jarig jubileum Kerkkoor "Samen Op Weg"  

              Dit wordt gevierd op 24 augustus 2024 met een feestelijke middag.