Contact

On

Kerkgebouw

 

Hoofdweg 1764
2157 NC Abbenes

 

nummer Kamer van Koophandel:
76349748

algemeen e-mailadres:
connybakhuis@outlook.com

 

Predikant en voorzitter kerkenraad

   

Ds. J. G. Bakhuis

Hoofdweg 1764
2157 NC Abbenes

06 30028243
connybakhuis@outlook.com

     
     

Postadres kerkenraad

   
 

Hoofdweg 1766
2157 NC Abbenes

06 30028243
connybakhuis@outlook.com

Ouderlingen / scriba

   

Mevr. E. Engel

Dr. van Haeringenplantsoen
6-16
2151 AT
Nieuw Vennep

engelj@planet.nl
06-30896757

Kerkrentmeesters

   

Voorzitter

   

Dhr. A. van de Maarl

Hoofdweg 1720
2157 NB Abbenes

a.vandermaarl@quicknet.nl
0252 545896

Penningmeester

bankrekening

NL89RABO 0373714718
t.n.v. Protestantse Gemeente Abbenes

Dhr. N.J.A. Steenwijk

Parlevinker 31
2152 LC Nieuw Vennep

penningmrPGAbbenes@outlook.com
0252 625011

Diaconie

   

Voorzitter

 

e-mail diaconie:
diaconiepgabbenes@outlook.com

Mw.T. Timmer

Dr. J. P. Heijelaan 44
2157 NK Abbenes

tiny.bootsman@live.nl
0252 545135

Penningmeester

bankrekening:

NL79RABO 0373 7099 51
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Abbenes

Dhr. C. Versteeg

Hoofdweg 1627
2157 PB Abbenes

0252 545741
versteeg1627@quicknet.nl

Contactadres liturgieopgave
Predikanten en liturgie

   

Mevr. J. de Ruiter

Hoofdweg 1481,
2157 PA Abbenes

0654695596
hruiter@xs4all.nl

Jeugdouderling

   

vacant

   

Kindernevendienst

   

Mw.C.A.Honcoop-vd. Berg

Nederveldstraat 1
2157 PL Abbenes


0252 545965

Kerkoor "Samen op Weg"

   

Secretariaat

   

Mw. A.M. den Butter-Eveleens

Hoofdweg 1776
2157 ND Abbenes

hdenbutterhweg@hotmail.com
0252 544666

Redactie kerkblad

   

H. Kapteijn

Hoofdweg 1728
2157 NB Abbenes

henkkapteijn@gmail.com
0650253897

Mw. J. v.d. Maarl

Hoofdweg 1720
2157 NB Abbenes

a.vandermaarl@quicknet.nl
0252 545896

Bezorging kerkblad

   

Dhr. T. van Es

Langerak 51
2157 PE Abbenes


0252 545106

Mw. A. Kattenberg

Maria Margaretalaan 54,
2157 NP Abbenes


0252 544437

Dhr. P. Elshout

Sophialaan 44
2157 NG, Abbenes


0252 544578

Mevr. P.C. vd.Velden- Hanenberg

Vagerveld 32
Nw Vennep

 

Ledenadministratie

Dhr. C. Versteeg                     

Hoofdweg 1627

2157 PB Abbenes

0252-545741

cees-len@live.nl

Kosters

   

Dhr. T. van Es

Langerak 51
2157 PE Abbenes

0252 545106

Dhr. B.W. van 't Riet

Dr. Heijelaan 18
2157 NJ Abbenes

0252 544316

 

 

ze website komt binnenkort