ABBENES

Privacy.

Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van bepaalde foto's via deze website, vanwege het feit dat u ongevraagd herkenbaar in beeld wordt gebracht, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen naar het onderstaande e-mail adres van de webmaster. De betreffende foto zal dan worden verwijderd.
e-mailadres webmaster: henkkapteijn@gmail.com

ContactKerkgebouw

Hoofdweg 1764
2157 NC Abbenes


nummer Kamer van Koophandel:
76349748

algemeen e-mailadres:
connyberbee@hetnet.nl
Predikant en voorzitter kerkenraad
Ds. J. G. Berbee-Bakhuis
Hoofdweg 1764
2157 NC Abbenes
0252 545108
connyberbee@hetnet.nl
Postadres kerkenraad

Hoofdweg 1766
2157 NC Abbenes
0252 545108
connyberbee@hetnet.nl
Ouderlingen / scriba
Mevr. E. Engel
Langerak 2
2157 PG Abbenes
engelj@planet.nl
06-30896757
Kerkrentmeesters
Voorzitter


Dhr. A. van de Maarl
Hoofdweg 1720
2157 NB Abbenes
a.vandermaarl@quicknet.nl
0252 545896
Penningmeester
bankrekening
  

NL89RABO 0373714718
t.n.v. Protestantse Gemeente Abbenes

Dhr. N.J.A. Steenwijk
Parlevinker 31
2152 LC Nieuw Vennep
penninmrPGAbbenes@outlook.com
0252 625011
Diaconie
Voorzitter

e-mail diaconie:
diaconiepgabbenes@outlook.com
Mw.T. Bootsman
Dr. J. P. Heijelaan 44
2157 NK Abbenes
tiny.bootsman@live.nl
0252 545135
Penningmeester
bankrekening:
  

NL79RABO 0373 7099 51
t.n.v.: Diaconie Protestantse Gemeente Abbenes

Dhr. C. Versteeg
Hoofdweg 1627
2157 PB Abbenes
0252 545741
versteeg1627@quicknet.nl
Contactadres liturgieopgave
Predikanten en liturgie

Mevr. J. de Ruiter
Hoofdweg 1481,
2157 PA Abbenes


0654695596
hruiter@xs4all.nl
Jeugdouderling
vacant


Kindernevendienst
Mw.C.A.Honcoop-vd. Berg
Nederveldstraat 1
2157 PL Abbenes

0252 545965
Kerkoor "Samen op Weg"
Secretariaat


Mw. A.M. den Butter-Eveleens
Hoofdweg 1776
2157 ND Abbenes
hdenbutterhweg@hotmail.com
0252 544666
Redactie kerkblad
H. Kapteijn
Hoofdweg 1728
2157 NB Abbenes
henkkapteijn@gmail.com
0650253897
Mw. J. v.d. Maarl
Hoofdweg 1720
2157 NB Abbenes
a.vandermaarl@quicknet.nl
0252 545896
Bezorging kerkblad
Dhr. T. van Es
Langerak 51
2157 PE Abbenes

0252 545106
Mw. A. Kattenberg
Maria Margaretalaan 54,
2157 NP Abbenes

0252 544437
Dhr. P. Elshout
Sophialaan 44
2157 NG, Abbenes

0252 544578
Mevr. P.C. vd.Velden- Hanenberg
Vagerveld 32
Nw Vennep

Ledenadministratie
H. Kapteijn
Hoofdweg 1728
2157 NB Abbenes
0650253897
henkkapteijn@gmail.com
Kosters
Dhr. T. van Es
Langerak 51
2157 PE Abbenes
0252 545106
Dhr. B.W. van 't Riet
Dr. Heijelaan 18
2157 NJ Abbenes
0252 544316